Визначення груп крові. Задачі.


Успадкування по типу множинних алелей
По такому типу успадковується група крові системи АВ0. Наявність тієї чи іншої групи крові визначається парою генів, точніше , локусів, кожен із яких може знаходитися у трьох станах   (JA, JB чи j0). Генотипи і фенотипи людей з різними групами крові наведені у таблиці.
 Таблиця 1. Спадкування  груп крові системи АB0:

Група
Генотип
I (0)
j0jгомозиготний стан
II (A)
JAJгомозигот, JAJгетерозигот
III (B)
JBJB, гомозигот,JBJ0 гетерозигот
IV (AB)
JAJB гетерозиготний стан
Задача 1.   У хлопчика I група, у его сестри – IV.  Які групи крові у їхніх батьків?
Розв’язок 
  1. Генотип хлопчика – j0j0, відповідно, кожен із його батьків несуть ген j0.
  2. Генотип его сестри – JAJB, значить, один із її батьків несуть ген JA, и его генотип – JAj0 (II група), а другий із батьків має ген JB, і його генотип JBj0 (III група крові).
Відповідь: У батьків ІІ і ІІІ групи крові 
Задача 2.
У  батька IV группа крови, у матері – I.  Чи може дитини успадкувати групу крові свого батька?
Розв’язок:  Генотип батька - JAJ, генотип матері - j0j.
Р ♀j0j0        Х     ♂JAJ B
G  jJJ B
F1  JA j0 J B j0
II III      Відповідь. Син не може успадкувати групу крові свого батька.
Задача 3.  Батьки мають ІІ і ІІІ групи крові. Які групи крові слід очікувати у їхніх дітей?
Розв’язок:   У цьому випадку можливі два варіанти:
1) батьки  гомозиготні:
Р ♀JAJ  Х  J BJ B
G JJ B
F1 JAJ B                       IV група
2)  батьки гетерозиготні:
PJAJ0   х  J BJ0
G JJ0 J B J 0
F1 JAJ B JAJ0 J BJ0 J0J0                 IV II III I групи 
Відповідь: Якщо батьки гомозиготні по генотипу, то потомство буде мати IV групу крові.   Якщо батьки гетерозиготні по генотипу, то потомство може мати все 4 групи крові.
Задача 4.  Жінка з ІІІ групою крові порушила кримінальну справі про виплату аліментів з чоловіка, який має І групу крові, запевняючи суд, що саме він є батьком дитини. У дитини І група крові. Яке рішення повинен винести суд?
 Розв’язок:   1.Генотип жінки – JBJB или JBj0.
Генотип чоловіка – j0j0.  В цьому випадку можливі два варіанти:
Р
JBJB
III группа
×
j0j0
I группа
или
JBj0
III группа
×
j0j0
I группа
гаметы  


  

F1
JBj0
III группа

JBj0
III группа

j0j0
I группа
Відповідь: Суд винесе рішення: чоловік може бути батьком дитини, так як і будь – який інший з цією групою крові.
Задача 5. В якому випадку судова експертиза може дати однозначну відповідь про батька дитини?
 Відповідь: Судова експертиза може дати однозначну відповідь у тому випадку коли результат буде негативним. Наприклад: мати – ІУ група (АВ), батько І(0), а дитина ІУ (АВ), тоді цей чоловік не може бути батьком дитини.
Задача 6. У пологовому будинку переплутали двох дітей. Перша пара батьків має
  I і II групи крові, друга пара – II і IV. Одна дитина має II групу, а друга – I групу. Визначити батьків обох дітей.
 Розв’язок: Перша пара батьків. У одного із батьків – I група крові – генотип j0j0. У другого  – II група крові. Їй може відповідати  генотип JAJA или JAj0.  Тому можливо два варіанти нащадків:
Р
JAj0
II група
×
j0j0
I група
чи
JAJA
II група
×
j0j0
I група
гамети 
      F1
JAj0
II група

j0j0
I група

JAj0
II група
Перша пара може бути батьками як першої так і другої дитини.
 Друга пара батьків. У одного із батьків  II група (JAJA чи JAj0). У другого – IV група (JAJB). У цьому випадку теж можливі два варіанти нащадків:

Р
JAJA
II группа
×
JAJB
IV группа
или
JAj0
II группа
×
JAJB
IV группа
гаметы  
   

  

  

  
F1
JAJA
II группа

JAJB
IV группа

JAJA   JAJB
II группа IV группа

JAj0   JBj0
II группа III группа
Друга пара не може бути батьками дитини з І групою крові.
 Відповідь. Перша пара – батьки другої дитини. Друга пара – батьки першої дитини.
Задача 7. Які групи крові будуть у дітей, якщо у матері – І група, а у батька – ІУ група крові?
Розв’язок:     Р ♀j0j0    Х  JAJ B
                        G     j0             JA J B
F1 JAJ0        J B J0        II III групи  Відповідь: У дітей буде ІІ і ІІІ групи крові.
Задача 8. В сім’ї, де батько має ІУ групу крові, а мати – ІІ групу, народилось четверо дітей, які мають І, ІІ, ІІІ, ІУ групи крові. Судседекспертиза встановила, що одна дитина позашлюбна. Встановіть генотипи батьків і визначіть, яка група крові у позашлюбної дитини.
Розв’язок:   Р    JAJA  Х JAJB       
 G    JAJAJB          F1  JAJA    JAJB       (ІІ, ІУ)
 2. Р    JAj0   х  JAJB      
 G    JAj0 JAJB      
F1    JAJA      JAj0           JBj0         JAJB     (ІІ.ІІ.ІІІ. ІУ)
                                 Відповідь: Позашлюбна дитина  - І група крові
Задача 9. Групи крові у людини визначаються одним геном, який має три алелі — JA, JB чи j0.   Алелі JA, JB   домінують над і°, а в разі сумісного перебування в генотипі проявляються обидва: JA= JB  (явище кодомінантності). Особи з генотипом і°і° мають першу групу крові, з генотипом JAJA   чи JAj0 — другу, з генотипом JB JB чи JBj0 — третю, з генотипом JAJB   — четверту. Які групи крові можливі у дітей, якщо в їхньої матері друга група , а в батька — перша? Розв'язання. Особа з другою групою крові може мати генотип JAJA   чи JAj0, тому можливі два варіанти: а) JAJA Х  j0j0 ;  б) JAj0  Х  j0j0. Таким чином, у дітей можливі як перша, так і друга групи крові.
Задача10.  У матері перша група крові, у батька – невідома. Дитина має І групу крові. Чи може батько мати ІІ групу крові?    
Розв’язок:   Р    ♀ОО  Х   АО                       III
                       G        0           A  0
                        F1           ОО          АО                       I II
Відповідь: Батько може мати ІІ групу крові, якщо його генотип гетерозиготний -  JAj0.
Задача 11.. У жінки з І групою крові народилась дитина з І групою крові. Чи буде задоволена судом заява про визнання батьківства  до А.П. у якого ІУ група крові?
Розв’язок:   І група крові матері нульова  і має один генотип - j0j0 (гомозиготна), у гетерозиготного батька ІУ група крові, теж один тип генотипа - JAJB.
Р ♀j0j           Х   ♂JAJ B     (I ,IV)
G    J0    B     JA
F1 JAj0 JBj0                                                                                                                 II III  групи
 Відповідь: Чоловік ІУ групи батьком бути не може, так як у цієї пари не може народитися дитина з І групою крові.
Задача 12. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків   (назвемо їх умовно «X» та «Y»). Батьки першого мають  I і IV групи крові, батьки другого – I і III групи крові. Аналіз показав, що у «Y» – I, а у «X» – II група крові. Визначити, де чій син?
Дано: Р 1 – І група 00,  ІУ  група АВ
Р 2 - 1 група 00,  ІІІ група ВВ, ВО
Х – ІІ  група АО
Y- І  група 00
Розв’язок:  1). Р1    00    х   АВ
                           G       0        А В
                                                    F1    АО   ВО     ІІ группа      ІІІ група
2)    Р2            ОО х ВВ                І гр      ІІІ  гр
       G              О        В
                        F2             ВО               ІІІ  група
3). Р3             ОО х ВО      І гр ІІІ гр
     G                О      В О
                              F3              ВО     ОО     ІІІ гр І гр
Відповідь. У батьків з І і ІУ групами крові – син «Х», а у батьків з групами крові   I і III, – син «Y», тому,  що тільки у цих батьків можливо народження дитини тільки з І групи крові (батько гетерозиготний).
Задача 13.  У матері – І група крові, а у батька – ІІІ. Чи можуть діти успадкувати групу крові своєї матері? Візьміть два варіанти  розв’язку, коли батько гомозиготний і коли він гетерозиготний.    
Розв’язок:     1) Р ♀j0j0   Х  JВJ B             2) Р ♀j0j0   Х  JВJ 0
                               G j0 J B                                          G         j0               J B J 0
                               F1  JВJ 0                                           F1 J BJ0 J0J0                           III III I
Відповідь. Можуть, якщо за генотипом батько гетерозиготний.
Задачі на резус - фактор.
Успадкування резус - фактора
В еритроцитах у 85 % людей є білок резус-фактор. Люди, у яких в еритроцитах є такий білок називають резус – позитивними.белок.  У 15% людей в еритроцитах немає такого білка. Таких людей називають резус – негативними.  Резус - позитивний білок синтезується під контролем домінантного гена Rh + (генотипи Rh + Rh + (гомозигот) и Rh + rh– (гетерозигот). Рецесивний ген  rh– не синтезує даний білок в еритроцитах крові людини, рецесивний генотип буде тільки гетерозиготним   rh–rh-.
Розв’язок: Батько дитини  – гомозиготний резус – позитивний, мати – резус - негативна. Визначити і пояснити:  а)  Визначити генотип і фенотип дитини;  б) Що відбудеться якщо в організмі матері буде розвиватися плід  резус- позитивний; в) Чому в цих батьків друга дитина може народитись мертвою?
   Р rh - rh - Rh + Rh +
 G  rh - Rh+
                                      F 1 Rh + rh
Відповідь:  а) генотип дитини   Rh + rh – по фенотипу резус-позитивний;
б) між  резус – негативною  мамою и резус-позитивною  дитиною  виникає резус-конфлікт, так как в крові матері утворюються антитіла, нейтралізуючий  резусний білок еритроцитів плоду, тим самим руйнує їх, у дитини  развивається гемолітична жовтуха.
в) при другій вагітності антитіла, нагромаджуються  в організмі матері, практично відразу починають руйнувати еритроцити зародка, що призводить до загибелі.     
Задача 14. Резус-фактор — це особливий білок, який міститься в крові. Якщо він є, таких осіб називають резус-позитивними, якщо немає — резус - негативними. У випадку, коли плід резус-позитивний а мати резус-негативна, виникає резус-конфлікт, який здебільшого не проявляється за першої вагітності, а тільки за наступних. Резус-негативна жінка виходить заміж за гетерозиготного резус-позитивного чоловіка. Яка ймовірність резус-конфлікту між організмами матері та плоду за другої вагітності?
 Розв'язання.    Позначимо: Rh – наявність резус - фактора, rh – відсутність.
 P ♀ резус-негативна х ♂ резус – позитивний
 rhrh  Rhrh
F1 Rhrh rhrh резус-позитивний резус - негативний
Відповідь: ймовірність резус-конфлікту – 50%.
Задача 11. Яке домінування спостерігається при успадкуванні груп крові?
Відповідь.
Встановлено, що чотири групи крові людини зумовлені успадкуванням трьох алелей одного гена (IА, IB, і). При цьому І (нульова) група зумовлена рецесивним алелем (і), над яким домінують як алель IА, який визначає II групу, так і алель Р, від якого залежить III група.


Немає коментарів:

Дописати коментар