Визначення груп крові


Задача 1. У пологовому будинку одночасно народилося два хлопчика з групами крові А і О. Батьки одного з них мали групи крові А і О, батьки іншого а і АВ. Визначте, де чий син.
Розв’язання:
Запишемо коротку умову задачі:
Перша пара: Друга пара:
Мати: АА або АО Мати: АА або АО
Батько: ОО Батько: АВ
Хлопчик 1: АА або АО
Хлопчик 2: ОО
Відомо, що генотип людей з групою крові О – ІОІО; з групою крові АВ- ІАІВ; з групою крові А-ІАІО або ІАІА.
Визначимо можливі генотипи дітей у першої подружньої пари:
Р1: ♀ІАІА х ♂ІОІО
Г: ІА ІО
F: всі ІАІО ( ІІ група крові )
або
Р1: ♀ ІАІО х ♂ ІОІО
Г: ІА ; ІО ІО
F1: 2 ІАІО; 2 ІОІО
( ІІ група) ( І група крові )
крові
Визначимо можливі генотипи дітей другої подружньої пари:
Р2: ♀ІАІА х ♂ІАІВ
Г: ІА ІАІВ
F1: 2 ІАІА; 2 ІАІВ-ІІ група та ІV група крові
або
Р1: ♀ ІАІО х ♂ ІАІВ
Г1: ІА ; ІО ; ІА В.
F1: ІАІА- ІІ група крові.
ІАІВ - ІV група крові.
ІАІО - ІІ група крові.
ІВІО - ІІІ група крові.
Відповідь: у другої подружньої пари не може бути дітей з першою групою крові, тобто хлопчик з групою крові О належить першій подружній парі, а хлопчик з групою крові А – другій.
Задача 2. Відомо, що у батьків ІІ та ІІІ група крові. Чи може їхня дитина мати І групу крові?
Запишемо коротку умову задачі:
АО або АА - ІІ група крові.
ВО або ВВ- ІІІ група крові.
ОО- І група крові.
З умови слідує, що і у батька, і у матері повинна бути алель О. Тоді генотипи батьків будуть:
♀- ІАІО
♂- ІВІО
Р: ♀ ІАІО х ♂ ІВІО
Г: ІА ; ІО ; ІВ О.
F1: ІАІВ- ІV група крові.
ІАІО - ІІ група крові.
ІВІО - ІІІ група крові.
ІОІО - І група крові.
Відповідь: у батьків з ІІ та ІІІ групою крові може бути дитина з І групою крові, якщо батьки будуть гетерозиготами АО та ВО.
Задача 3. Якщо мати має групу крові О, а дитина – групу крові – А, які групи крові міг мати батько?
Запишемо коротку умову задачі:
Мати – О
Дитина – А
Батько – група крові.
генотип матері – ІОІО
генотип дитини – ІАІО або ІАІА
генотип батька - ?
Алель ІО дитина отримала від матері. Тоді від батька вона отримала алель ІА. З цього слідує, що у батька може бути ІАІА або ІАІО - ІІ група крові, або ІАІВ - ІV група крові.
Задача 4. В якому випадку ( при якому генотипі ) діти не можуть унаслідувати групу крові ні від батька, ні від матері?
Запишемо коротку умову задачі:
ІОІО - І група крові.
ІАІО або ІАІА - ІІ група крові.
ІВІО або ІВІВ - ІІІ група крові.
ІАІВ- ІV група крові.
У генотипі батьків повинні бути різні алелі, щоб діти не могли унаслідувати групу крові батьків. Це можливо, якщо у батьків буде ІОІО - І група та ІАІВ- ІV група крові.
Перевіримо наші припущення:
Р: ♀ ІОІО х ♂ ІАІВ
Г: ІО ; ІО ; ІА В.
F1: ІАІО- ІІ група крові.
ІВІО - ІІІ група крові.
Відповідь: у батьків з генотипами ІОІО та ІАІВ діти не можуть унаслідувати групи крові.
Задача 5. В трьох дітей в сім’ї групи крові І, ІІ, та ІІІ. Які групи крові мають їх батьки?
Запишемо коротку умову задачі:
ІОІО - І група крові.
ІАІО або ІАІА - ІІ група крові.
ІВІО або ІВІВ - ІІІ група крові.
Групи крові батьків?
З умови задачі можна визначити що, так як у однієї дитини І група крові ІОІО, то і у батька, і у матері повинна бути алель ІО. Так як у двох інших дітей є алелі ІА та ІВ, то у батьків повинні теж бути такі алелі. З цього слідує, що у батьків повинні бути ІАІО - ІІ група крові та ІВІО - ІІІ група крові.
Перевіримо наші припущення:
Р: ♀ ІАІО х ♂ ІВІО
Г: ІА ; ІО ; ІВ О.
F1: ІАІВ- ІV група крові.
ІАІО - ІІ група крові.
ІВІО - ІІІ група крові.
ІОІО - І група крові.
Відповідь: у батьків друга ІАІО та третя ІВІО групи крові. Вони гетерозиготи за цією ознакою.
Задача 6. Якщо мати має ІV групу крові, а батько – ІІІ, які групи крові не можуть бути у їх дітей?
Запишемо коротку умову задачі:
♀ - ІАІВ- ІV група крові.
♂ - ІВІО або ІВІВ - ІІІ група крові
F- ?
Перший випадок:
Р: ♀ ІАІВ х ♂ ІВІО
Г: ІА ; ІВ ; ІВ О.
F1: ІАІВ- ІV група крові.
ІАІО - ІІ група крові.
ІВІВ та ІВІО - ІІІ група крові.
Другий випадок:
Р: ♀ ІАІВ х ♂ ІВІВ
Г: ІА ; ІВ ; ІВ В.
F1: ІАІВ- ІV група крові.
ІВІВ - ІІІ група крові.
Відповідь: У батьків з ІV та ІІІ групою крові не може бути дітей з І групою крові.
Задача 7.  У карооких батьків двоє блакитнооких дітей мають І і ІV групи крові, а двоє карооких ІІ і ІІІ. Карий колір очей домінує над блакитним і визначається аутосомним геном. Яка ймовірність народження в цій сім’ї блакитноокої дитини з І групою крові?
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген карих очей
а – ген блакитних очей
АА або Аа – карі очі
аа – блакитні очі.
ІОІО- І група крові.
ІАІО або ІАІА - ІІ група крові.
ІВІО або ІВІВ - ІІІ група крові.
ІАІВ - ІV група крові.
Імовірність народження дитини з І групою крові - ?
Розв’язання:
Так як батьки кароокі, а їх діти блакитноокі, то батьки гетерозиготи за кольором очей Аа.
Так як у батьків народилися діти з І, ІІ, ІІІ та ІV група крові, то у цих батьків повинні бути гени ІА; ІВ; ІО; причому ген ІО повинен бути у обох батьків. З цього можемо зробити висновок, що батьки гетерозиготи за групою крові, і у одного з батьків ІІ група крові ІАІО, а в іншого – ІІІ група крові ІВІО.
Р: ♀Аа ІАІО х ♂Аа ІВІО
Г: А ІА ; А ІО ; А ІВ ;АІО;
а ІА ; а ІО ; а ІВ ;АіО
Заповнимо решітку Пеннета
F
А ІВ
А ІО
а ІВ
а ІО
  А ІА
СС ІАІВ карі очі, ІV група крові
СС ІАІВ карі очі, ІІ група крові
Сс ІАІВ карі очі, ІV група крові
Сс ІАІО карі очі, ІІ група крові
  АІО
АА ІВІО карі очі, ІІІ група крові
АА ІОІО карі очі, І група крові
АА ІВІО карі очі, ІІІ група крові
АА ІОІО карі очі, І група крові
  а ІА  
Аа ІАІВ карі очі, ІV група крові
Аа ІАІО карі очі, ІІ група крові
аа ІАІВ блакитні очі, ІV група крові
аа ІАІО блакитні очі, ІІ група крові
  а ІО  
Аа ІВІО карі очі, ІІІ група крові
Аа ІОІО карі очі, І група крові
аа ІВІО блакитні очі, ІІІ група крові
аа ІОІО блакитні очі, І група крові
Задача 9. У сім’ї, де мати І групу крові, а батько – ІV, народився син-дальтонік з ІІІ групою крові. Обоє батьків нормально розрізняють кольори. Визначте вірогідність народження здорового сина та імовірні групи крові у нього. Дальтонізм спадкується як рецесивна, зчеплена з Х-хромосомою, ознака.
Запишемо коротку умову задачі:
а – ген дальтонізму
А – ген нормального зору
ХАХА – жінка з нормальним зором.
ХАХа – жінка з нормальним зором, носій гена дальтонізму.
ХаХа – жінка-дальтонік.
ХАУ – чоловік з нормальним зором.
ХаУ - чоловік-дальтонік.
ІОІО- І група крові.
ІАІВ - ІV група крові.
ІВІО або ІВІВ - ІІІ група крові. дальтонізму
Визначити вірогідність народження здорового сина та його імовірні групи крові- ?
Розв’язання:
Так як у здорових батьків народився син-дальтонік, то мати була носієм гена ХАХа.
Р: ♀ ІОІО ХАХа х ♂ ІАІВ ХАУ
Г: ІО ХА ; ІО Ха ІА ХА АУ;
ІВ ХА; ІВ У.
F1: - ?
Заповнимо решітку Пеннета.
F
ІА ХА
ІАУ
ІВ ХА
ІВ У  
ІО ХА
ІОІО ХАХА ♀, ІІ група крові, нормальний зір
ІАІО ХАУ ♂, ІІ група крові, нормальний зір
ІВІО ХАХА ♀, ІІІ група крові, нормальний зір
ІОІО ХАХА ♂, ІІІ група крові, нормальний зір
ІО Ха
ІАІО ХАХа ♀, ІІ група крові, нормальний зір
ІАІО ХаУ ♂, ІІ група крові, дальтонік
ІВІО ХАХа ♀, ІІІ група крові, нормальний зір
ІВІО ХаУ ♂, ІІІ група крові, дальтонік
Задача 10. Відомо, що мати дівчинки з ІІІ групою крові (Rh-) мала І групу крові (Rh+). У двох її синів кров ІІ групи (Rh-). Встановити генотип і фенотип батька за трупою крові та резус-фактором.
Запишемо коротку умову задачі:
Д – ген Rh+
d – ген Rh-
ДД або Дd – генотип Rh+
dd – генотип Rh-
F1 - ІВІО або ІВІВ –( ІІІ група крові, Rh).
♀ ( мати ) – ІОІО –( І група крові, Rh)
F( сини ) – ІАІО або ІАІА –( ІІ група крові, Rh).
Визначити генотип і фенотип батька - ?
Розв’язання:
Так як в матері О група крові, а у її дітей групи А і В, то в батька дітей повинна бути ІV група крові ІАІВ.
Так як в матері Rh+, а в дітей Rh-, то в батька повинен бути Rh-
Р: ♀ Дd ІОІО х ♂ dd ІАІВ
Г: Д ІО ; d ІО d ІА ; d ІВ
F1: - ? Дd ІАІО - ІІ група Rh+
Дd ІВІО - ІІІ група Rh+
dd ІАІО - ІІ група Rh-
dd ІВІО - ІІІ група Rh-
Відповідь: у батька кров ІV групи, резус-негативна ІАІВ ( Rh).
Задача 11. У подружжя було встановлено позитивний Rh – фактор, але в них народився хлопчик з негативним Rh – фактором. Як успадковується Rh – фактор?
Дано:
Д – ген Rh+; ДД - Rh+
d – ген Rh-; Дd - Rh+
dd - Rh-
Як успадковується Rh – фактор - ?
Розв’язання:
Так як у дитини резус-негативний, то батьки повинні бути гетерозиготами за цим фактором.
Перевіримо:
Р: Дd ХХ х Дd ХУ
Г: ДХ; dХ; ДХ; ДУ;
dХ; dУ.
F1: - ? ДД ХХ - дівчинка Rh+
Дd ХХ - дівчинка Rh+
ДД ХУ - хлопчик Rh+
Дd ХУ - хлопчик Rh+
dd ХХ - дівчинка Rh-
dd ХУ - хлопчик Rh-
Відповідь: фактор Rh+ - домінантна ознака, тому в Rh+ гетерозиготних батьків може народитися резус-негативна дитина.
Задачі для самостійного розв’язування:
1.Батько має ІІІ групу крові, а мати першу. які групи крові можуть бути у дітей, якщо батько гетерозиготний за генотипом?
2.У світловолосої матері з ІІ групою крові і темноволосого батька з ІІІ групою крові народилося троє дітей. Визначте генотипи дітей та їх фенотипи, якщо відомо,що темний колір волосся домінує над світлим.
3.Ген дальтонізму Д зчеплений зі статтю і знаходиться в Х-хромосомі. У батька-дальтоніка з ІV групою крові та матері з нормальним зором з ІІІ групою крові народилася дівчинка. що можна сказати про її групу крові та зір?
4.Гемофілія (незгортуємість крові) визначається рецесивним геном h, зчепленим з Х-хромосомою. В сім’ї, де батьки здорові. народився хлопчик-гемофілік з ІV групою крові. Визначити генотипи батьків.
5.У нормальної жінки з ІV групою крові народилося троє синів: один – гемофілік і дальтонік з ІІ групою крові, другий - гемофілік з нормальним зором і ІІІ групою крові, третій – нормальний за обома ознаками з ІV групою крові. Що можна сказати про батька цих дітей? Записати генотипи жінки та її дітей. Чи є в цій сім’ї прийомна дитина?
6.Дочка гемофіліка, у якої І група крові, виходить заміж за сина іншого гемофіліка, з ІІ групою крові, причому наречений і наречена не хворіють на гемофілію. Визначте ймовірність народження у них хворої дитини. яка група крові може бути у цієї дитини?
7.Жінка з І групою крові й нормальним кольоросприйманням вийшла заміж за чоловіка, хворим на дальтонізм з ІІ групою крові. При яких генотипах батьків у цій сім’ї може народитися дитина, хвора на дальтонізм з І групою крові? Визначте ймовірність її народження.
8.У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків. В одного з них І група крові, а в другого – ІV. Батьки одного з них мають І і ІІ групу крові, батьки другого – ІІ і ІV. Визначте, де цей син
9.У суді слухається справа про стягнення аліментів. У матері І група крові, у дитини – ІІ. Чи може бути батьком дитини чоловік з ІІІ групою крові?
10.Жінка, яка має І групу крові, одружилася з гомозиготним чоловіком. який має ІV групу крові. у них народилась одна дитина. Визначте групу крові й генотип дитини.
11.Мати гомозиготна за геном ІА, а батько - за геном ІВ. Визначте групу крові й генотип їхньої дитини.
12.Жінка. яка має І групу крові, одружилася із чоловіком. який має ІV групу крові. Чи успадкують їхні діти групу крові матері або батька?
13.Гетерозиготна жінка, яка має ІІ групу крові, одружилася із чоловіком, який має І групу крові. Які групи крові можливі в їхніх дітей, а які неможливі?
14.Ген третьої групи крові ( ІВ ) домінує над геном ІО. Гетерозиготний чоловік, який має ІІІ групу крові, одружився з жінкою, яка має І групу крові. Визначте можливі генотипи й фенотипи їхніх дітей.
15.У хлопчика О (І) група крові. У його сестри – АВ(ІV). Визначте групи крові та генотипи їхніх батьків.
16.Жінка гетерозиготна за А(ІІ) групою крові вийшла заміж за чоловіка з АВ(ІV) групою крові. Які групи крові матимуть їхні діти?
17.У батьків з ІІ і ІІІ групами крові народилася дитина з І групою крові, хвора на серпоподібно-клітинну анемію (не зчеплене з групами крові аутосомне спадкування з неповним домінуванням ). Визначте ймовірність у цих батьків хворих дітей з ІV групою крові.
18.Батько має І групу крові, мати – ІV. Їхня дочка одружилася з юнаком, який має ІІІ групу крові (ВО). Від цього шлюбу народилися діти з І, ІІ і ІV групами крові. Визначте групу крові матері. Чи можливе народження від цього шлюбу дитини з ІІІ групою крові?
19.У одного з батьків ІІ група крові, у другого – ІІІ група. Встановіть генотипи батьків, якщо в них народилось шестеро дітей з такими групами крові: а) в усіх - ІV група; б) у трьох – ІV і у трьох – ІІІ група; в) у половини – ІV, у другої половини – ІІ група; г) двоє з ІV, двоє з ІІІ і двоє І групою крові?
20.За якого генотипу та фенотипу батьків діти не можуть успадкувати групу крові батька або матері?
21.Під час розгляду судової справи про батьківство встановлено, що в дитини ІV група крові, у матері - ІІ група, а в імовірного батька - І група крові. До якого висновку повинен прийти судмедексперт?
22.Жінка, що має резус-позитивну кров ІІ групи, батько якої мав резус-негативну кров І групи, одружилась з чоловіком, який має резус-негативну кров І групи. Яка ймовірність народження в цій сім’ї дитини, яка успадкує обидві ознаки батька?
23.У батьків з ІІ групою крові, що не страждають на гемофілію, народився син-гемофілік з І групою крові. Визначте вірогідність народження здорової дитини й можливі групи крові у неї. Гемофілія успадковується як рецесивна, зчеплена з Х-хромосомою, ознака.
24.Батьки кароокі з ІІ групою крові (Rh+) та гетерозиготні за всіма трьома ознаками. Яка ймовірність народження в цій сім’ї блакитноокої дитини з І групою крові (Rh-)?
25.Батько має повні губи, світле волосся і кров (Rh+), мати - тонкі губи, світле волосся і кров (Rh-). Напишіть усі можливі генотипи й фенотипи дітей у цій сім’ї, якщо батько за домінантними ознаками гетерозиготний. Rh+, повні губи і темне волосся - домінантні ознаки.


Немає коментарів:

Дописати коментар